Struktura jednostki

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące komórki organizacyjne:

a) Dyrektor,

b) Z-ca Dyrektora ds. Dróg – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg,

c) Z-ca Dyrektora ds. Komunalnych,

d) Główny księgowy,

e) Dział organizacyjny i spraw pracowniczych wraz z sekretariatem,

f) Dział księgowości,

g) Dział zarządzania drogami miejskimi – Miejski Zarząd Dróg,

h) Dział oczyszczania miasta,

i) Dział techniczny wraz z magazynem,

j) Warsztat,

k) Dział obsługi targowisk i szaletów,

l) Dział zarządzania komunikacją miejską,

m) Stanowisko ds. organizacji akcji zima, inwestycji wewnętrznych zakładu, imprez plenerowych,

n) Administracja cmentarza komunalnego

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2016 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Szoska
Ilość wyświetleń: 3287
04 stycznia 2018 12:30 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
04 stycznia 2018 12:30 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
04 stycznia 2018 12:29 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.