Struktura jednostki

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące komórki organizacyjne:

a) Dyrektor,

b) Z-ca Dyrektora ds. Dróg – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg,

c) Z-ca Dyrektora ds. Komunalnych,

d) Główny księgowy,

e) Dział zarządzania drogami miejskimi – Miejski Zarząd Dróg,

f) Dział organizacyjny i spraw pracowniczych wraz z sekretariatem,

g) Dział gospodarki komunalnej i transportu publicznego,

h) Dział księgowości,

i) Administracja cmentarza komunalnego,

j) Zarządzanie komunikacją miejską,

k) Dział oczyszczania miasta,

l) Dział obsługi targowisk i szaletów,

m) Dział administracyjno-techniczny z Warsztatem i Magazynem.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2016 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Szoska
Ilość wyświetleń: 4228
01 kwietnia 2020 18:32 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
30 stycznia 2020 22:42 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
04 stycznia 2018 12:30 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.