Dyrektor

DYREKTOR - Telefon: 504 116 555

Przemysław Boleski 

Oświadczenie majątkowe 2019 r.

Oświadczenie majątkowe 2018 r.

Oświadczenie majątkowe 2017 r.

Oświadczenie majątkowe 2016 r.

Oświadczenie majątkowe na dzień 12.12.2016 r.

Oświadczenie majątkowe na dzień 13.06.2016 r.

 

P.O. DYREKTORA - Telefon: 519 198 404

Andrzej Fornalik od 01.04.2016 r. do 12.06.2016 r.

Oświadczenie majątkowe na dzień 13.06.2016 r.

Oświadczenie majątkowe na dzień 01.04.2016 r.pdf

 

P.O. DYREKTORA - Telefon: 501 573 866

Edmund Woyda od 01.10.2015 r. do 31.03.2016 r.

Oświadczenie majatkowe na dzień 31.03.2016 r..pdf

Oświadczenie majątkowe na dzień 01.10.2015r_.pdf

Oświadczenie majątkowe na dzień 01.01.2016 r.

Marian Kamiński do 30.09.2015 r.

Oświadczenie majątkowe na dzień 30.09.2015_.pdf


Zakres kompetencji Dyrektora
Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie:


1) reprezentowanie Zakładu i składanie w jego imieniu oświadczeń woli,
2) organizowanie działalności statutowej, w tym wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
3) stworzenie warunków prawidłowego rozwoju Zakładu,
4) dokonywanie oceny efektywności działania na podstawie analiz i informacji oraz podejmowanie
decyzji mających na celu zwiększenie efektywności i zapewnienie optymalnego wykorzystania
środków,
5) nadzorowanie spraw zgłoszonych w trybie skarg i wniosków,
6) określanie zakresu obowiązków i uprawnień podległych pracowników,
7) koordynowanie działalności Zastępców i kierowników bezpośrednio podległych komórek
organizacyjnych,
8) organizowanie systemu kontroli wewnętrznej,
9) organizowanie i kierowanie działalnością w zakresie obronności kraju przy pomocy
wyznaczonych i upoważnionych pracowników oraz z godnie z przepisami dotyczącymi ochrony
informacji niejawnych,
10) sporządzanie planów finansowo-rzeczowych i prowadzenie działalności w oparciu o te plany,
11) prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia i płac,
12) prowadzenie działalności socjalno-bytowej w ramach posiadanego funduszu socjalnego
i mieszkaniowego,
13) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników,
14) zapewnienie ochrony mienia i informacji niejawnych,
15) prowadzenie racjonalnej polityki finansowej,
16) prowadzenie rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz analiz
ekonomicznych.


Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe zostało zamieszczone w formacie Microsoft Word lub w postaci spakowanej. Aby je przeczytać najlepiej zapisać je najpierw na dysku (w tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako") albo poczekać aż załadują się do przeglądarki.

Oświadczenie majątkowe 2005

Oświadczenie majątkowe 2006

Oświadczenie majątkowe 2007

Oświadczenie majątkowe 2008

Oświadczenie majątkowe 2009

Oświadczenie majątkowe 2010

Oświadczenie majątkowe 2011

Oświadczenie majątkowe 2012

Oświadczenie majątkowe 2013

Oświadczenie majątkowe 2014.pdf

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2016 21:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Szoska
Ilość wyświetleń: 6452
26 lipca 2020 12:01 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
26 lipca 2020 12:00 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
01 lipca 2019 14:29 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.