Przedmiot działalności jednostki

1) sprzątanie Miasta: ulice, place, chodniki, parkingi i inne tereny należące do Miasta;

2) infrastruktura techniczna: naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń technicznych;

3) rozbiórki obiektów budowlanych;

4) targowiska:
a) przy ul. Targowej: bieżąca eksploatacja i utrzymanie oraz pobieranie opłat,
b) przy ul. Żwirki: administrowanie targowiskiem, bieżąca eksploatacja, konserwacja urządzeń
i instalacji, naprawy, eksploatacja szaletów, pobieranie opłat, rozliczanie energii elektrycznej,
wody i ogrzewania zużytych przez dzierżawców i najemców boksów i pawilonów oraz innych
podmiotów korzystających z mediów na targowisku,
c) tymczasowe miejsca handlu: utrzymanie oraz pobieranie opłat;

5) szalety miejskie: bieżąca eksploatacja, utrzymanie i dbałość o należyty stan sanitarny, naprawy,
pobieranie opłat;

6) estetyzacja Miasta: wystrój świąteczny, oflagowanie Miasta z okazji świąt
i rocznic narodowych i lokalnych, przygotowywanie i wyposażenie miejsc obchodzonych rocznic
i uroczystości, montaż i demontaż okolicznościowych banerów;

7) „Akcja Zima”: przygotowanie i zakup sprzętu i materiałów, systematyczne usuwanie skutków
opadów śniegu i gołoledzi na ulicach, placach, chodnikach, parkingach i przystankach oraz
oczyszczanie ich z piasku pozimowego;

8) imprezy i uroczystości miejskie i inne: przygotowywanie terenów i obiektów do imprez
kulturalnych, rozrywkowych, festiwali, organizowanych przez Urząd Miejski w Tczewie,
jednostki organizacyjne Miasta i inne podmioty, w tym transport i montaż sprzętu, doprowadzenie
instalacji elektrycznych i wodnych, wyposażenie w inny sprzęt i urządzenia oraz uprzątnięcie
i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenów i obiektów po zakończonych imprezach;

9) organizacja, prowadzenie i rozliczanie prac zlecanych przez Prezydenta Miasta, przy udziale
Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacja orzeczeń sądowych
w zakresie zatrudniania osób w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych
i skazanych przez sądy na pracę społecznie użyteczne;

10) wykonywanie prac porządkowych i innych w związku z interwencjami, poleceniami i zleceniami
otrzymywanymi od Prezydenta Miasta i osób przez niego upoważnionych;

11) organizowanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym
i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej na terenie miasta;

12) zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie cmentarza komunalnego w Tczewie, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz związanych z nią przepisów, szczegółowych.

W ramach Zakładu funkcjonuje Miejski Zarząd Dróg wykonujący zarząd drogami miejskimi.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2016 21:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Szoska
Ilość wyświetleń: 2933
04 stycznia 2018 12:32 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
27 kwietnia 2016 21:32 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
27 kwietnia 2016 21:31 (Daniel Szoska ) - Dodanie nowej zakładki.