Podstawa prawna działalności jednostki

- Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie

- Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie 

- Załącznik do Uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Statut Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie

- Zarządzenie Nr 68/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

- Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 marca 2020 r.- Regulamin organizacyjny Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie

- Uchwała Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, wprowadzonego Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne pod adresem http://www.bip.tczew.pl/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2016 21:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Szoska
Ilość wyświetleń: 2502
01 kwietnia 2020 18:29 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
30 stycznia 2020 22:39 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
15 listopada 2018 17:18 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.