Dane teleadresowe

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Lokalizacja

woj. pomorskie

pow. tczewski

Tczew

Adres

Czatkowska 2e

83-110 Tczew

NIP

593-01-00-193

REGON

190047617

Telefon

58 531 64 66

Strona www

COVID-19 zasady pracy Zakładu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam:
1. W budynku Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2e od dnia 10 sierpnia 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie (58) 531-64-66 lub drogą pocztową. W szczególnych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym.
2. Targowisko Miejskie przy ul. Żwirki, Administracja Cmentarza Komunalnego przy ul. Rokickiej oraz Punkt Karty Miejskiej przy ul. Pomorskiej pracują bez zmian. Jednocześnie przypominamy, że część spraw można załatwić drogą telefoniczną lub mailową.
3. Interesanci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku przez Dyżurnego Zakładu po uzyskaniu informacji - kto?, do kogo?, i w jakim celu przybył? Następnie, zejdzie do nich pracownik, który bądź zakwalifikuje sprawę jako wymagającą pilnego załatwienia, bądź umówi klienta na inny termin.
4. Dyrektor ZUK apeluje do klientów/petentów ZUK w Tczewie o rozważne korzystanie z usług w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem.
5. Dyrektor ZUK prosi o przemyślenie załatwienia sprawy w Zakładzie w późniejszym terminie. Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób przychodzących do Zakładu i pracowników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.
6. W miarę możliwości proszę wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem: przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski przez pocztę elektroniczną: zuktczew@zuktczew.pl lub telefonicznie.
7. Numery telefonów znajdują się na stronie zuktczew.pl.

14 sierpnia 2020

W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek), siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2e, siedziba Karty Miejskiej przy ul. Pomorskiej oraz biuro administracji cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej będą nieczynne.

Praca sekretariatu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniem godzin pracy Poczty Polskiej (wysyłka poczty) informujemy, iż od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania sekretariat będzie czynny do godz. 13.30

Ograniczenia w pracy

Ograniczenia w pracy
Od 25 maja br. interesanci będą przyjmowani bezpośrednio w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w godz. 7.00 – 15.00, ale nadal obowiązują ograniczenia wynikające z zagrożenia koronawirusem.
Liczba osób przebywających jednocześnie w budynku będzie ograniczona (w jednym pomieszczeniu może znajdować się jedna osoba na jedno stanowisko obsługi).
Interesanci będą zobowiązani stosować się do wytycznych związanych z przestrzeganiem rygorów sanitarnych dotyczących zachowania odstępów od stanowisk pracy oraz innych osób, dezynfekcji rąk, obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, nadal zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw droga elektroniczną oraz wcześniejszego umawiania terminu spotkania. Adresy mailowe i numery telefonów do komórek organizacyjnych ZUK w Tczewie znajdują się na stronie www.zuktczew.pl

Targowisko

Z dniem 04 maja 2020 r. cofa się zakaz i zezwala na handel w pełnym zakresie na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Tczewie oraz na handel żywnością, płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi (poza artykułami przemysłowymi, np. tekstyliami) na zewnętrznych stanowiskach handlowych (stołach) na placu Targowiska Miejskiego przy ul. Żwirki w Tczewie. Utrzymuje zakaz handlu w pozostałym zakresie.

Ograniczenia w pracy

7. Numery telefonów znajdują się na stronie zuktczew.pl.


Dyrektor ZUK w Tczewie
Przemysław Boleski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2016 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Szoska
Ilość wyświetleń: 131893
10 sierpnia 2020 17:24 (Daniel Szoska ) - Aktualizacja danych.
27 lipca 2020 15:12 (Daniel Szoska ) - Aktualizacja danych.
26 maja 2020 07:46 (Daniel Szoska ) - Aktualizacja danych.